Sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

(bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki i informacja dodatkowa)

 

Wytworzył:
(2023-05-24)
Udostępnił:
Drewing Grażyna
(2023-05-24 10:02:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Drewing Grażyna
(2023-05-24 10:07:13)