Powołanie szkoły

Struktura własnościowa

Szkoła jest jednostką organizacyjną podległą Powiatowi Kartuskiemu, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Drewing Grażyna
(2021-04-13 14:46:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Drewing Grażyna
(2021-04-13 14:50:28)