Technikum - kwalifikacje

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM W PRZODKOWIE

na rok szkolny 2024/2025

 

Nauka w TECHNIKUM trwa 5 lat, kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje dla wybranego zawodu:

Technik Informatyk - klasa pod patronatem firmy APLITT

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • Przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
  • Administrowania systemami operacyjnymi;
  • Serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
  • Przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • Tworzenia i administracji stronami internetowymi;
  • Tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
  • Programowania aplikacji internetowych;
  • Tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

 


Technik Programista - klasa pod patronatem firmy APLITT

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
  •  Tworzenia i administrowania stronami internetowymi;
  •  Tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych;
  •  Programowania aplikacji internetowych;
  •  Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
  •  Projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
  •  Projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
  •  Projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

 


Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej - klasa pod patronatem firmy GRAFIX

 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
  • Przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
  •  Opracowania publikacji i prac graficznych do druku;
  • Przygotowania publikacji elektronicznych.
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
  • Drukowania cyfrowego;
  • Obróbki druków cyfrowych;
  • Planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej;
  •  Drukowania i obróbki druków 3D.

 


Technik Architektury Krajobrazu - patronat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

 • OGR.03.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  • Dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
  • Opracowania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu;
  • Urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 • OGR.04.Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.
  • Dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni;
  • Opracowania projektów obiektów małej architektury krajobrazu;
  • Budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

 


Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - patronat Hotel Zamek Gniew

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  • Oceny jakości surowca;
  • Przechowywania żywności;
  • Przygotowania produktów i stanowiska pracy;
  • Obsługi sprzętu gastronomicznego;
  • Przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
  • Wydawania dań;
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  • Oceniania jakości żywności;
  • Planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;
  • Organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;
  • Wykonywania usług gastronomicznych;
  • Ekspedycji potraw i napojów.

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Drewing Grażyna
(2021-04-07 15:47:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Drewing Grażyna
(2024-02-29 17:08:05)