☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie
Przodkowo

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Terminarz naboru

TERMINY REKRUTACJI

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r. do godz. 1500

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r

do godz. 15.00


 


 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje


od 25 czerwca 2021 r. od godz.1200

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 1500

Nie dotyczy  

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 21 lipca 2021 r.

 

13 sierpnia 2021 r.


 


 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

22 lipca 2021 r.

 

 

16 sierpnia 2021 r.

 

 

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

 

 

od 3 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

 

 

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021r.

do 30 lipca 2021

do godz. 1500

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

 

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, także na stronie internetowej szkoły, list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

2 sierpnia 2021 r.

o godz. 1400

23 sierpnia 2021 r.

 

 

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

do 2 sierpnia 2021r.

godz. 1400

23 sierpnia 2021 r.

 

 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Drewing
(2021-04-07 18:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Drewing
(2021-04-07 18:33:49)
 
 
liczba odwiedzin: 1249

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X