☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie
Przodkowo

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie

Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2001-01-08

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-22

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie

 • Adres: ul. Bursztynowa 3
  83-304 Przodkowo

 • E-mail: zsaprzodkowo@wp.pl

 • Telefon: 58 681-96-95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

83-304 Przodkowo ul. Bursztynowa 3. W budynku  znajduje się szkoła - Powiatowy Zespół Szkół – kondygnacja +2. Wejście do budynku z poziomu gruntu. W budynku nie znajduje się winda. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma korytarze na dwóch poziomach, komunikacja pionowa -  schody). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze. W pobliżu budynku znajduje się przestrzeń parkingowa. W budynku na parterze znajduje się sklepik.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Drewing
(2021-04-07 13:32:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Drewing
(2021-04-07 13:34:51)
 
 
liczba odwiedzin: 1260

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X